Kotimatkalla 1/2021

Rauhan Sana -lehti/pääkirjoitus

 

Marian viisas neuvo

 

Loppiaisen ajan teksteissä kerrotaan Jeesuksen ensimmäisestä tunnusteosta, jonka hän teki Kaanan häissä. Se miten asiat tuolloin etenivät, antaa hyvän esimerkin, kuinka voimme lähteä nyt alkaneeseen vuoteen – samalla tavalla uskoen, kuin Jeesuksen äiti Maria.

 

Häiden järjestäjät olivat joutuneet vaikeaan tilanteeseen; viini oli loppunut kesken. Juhlaväkeä oli niin paljon, että vieraanvaraisuuden osoittaminen oli tullut mahdottomaksi. Jeesuksen äiti lähestyi poikaansa, Jeesusta, ja ilmaisi asian: ”Heillä ei ole viiniä.”

 

Marian esimerkki ohjaa meitä lähestymään Jeesusta oikein. Saamme tulla omien asioidemme kanssa Jeesuksen luo, tuoda ne hänelle sellaisina kuin ne tunnemme. Mikään inhimillisessä elämässä tapahtuva ei ole vierasta Jumalalle. Rukouksessa saamme puhua kaikesta mielessämme olevasta Jumalalle. Saamme tuoda hänelle niin kiitollisuutemme kuin kaikki elämämme tarpeetkin. Tämä on yksi neuvoista.

 

Toinen on Marian opettama esimerkki tilanteessa, jolloin asiamme ei tunnu tulevan kuulluksi. Jeesushan vastasi Marialle kovalta tuntuvin sanoin: ”Anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut.” Maria ei loukkaantunut tai säikähtänyt Jeesuksen antamaa vastausta. Mehän toimisimme toisin. Loukkaannumme, jos meitä kovin sanoin puhutellaan tai petymme, jos meille ei heti vastata. Mutta Maria tunsi oman poikansa ja antoi hänen toimia niin, kuin oikeaksi näki. Ja Maria nöyrtyi siihen.

 

Tärkeimmän opetuksen Maria antoi siinä, miten hän puhui palvelijoille Jeesuksesta: ”Mitä hän sanookin, tehkää se.” Maria jätti huolensa Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen kannettavaksi. Hän tiesi, että mitä Jeesus sanookin, se tapahtuu kaikkien parhaaksi. Jeesuksen neuvot ja Jumalan sana ei koskaan johda harhaan – silloinkaan, kun Raamatussa eteemme tullut sana on vastoin omaa mieltämme. Maria luotti Jumalan sanaan.

 

Jumalan ja Vapahtajamme sana on väkevä ja pitää yllä elämää. Se luo myös uutta. Kaikki, mitä sanassa sanotaan, tapahtuu. Jumalan sanan kautta on koko maailma luotu, niin väkevä se on. Jumalan sana antaa parhaan perustan kaikelle, mitä elämässämme tarvitsemme. Ennen kaikkea Jumalan sana opettaa meitä tuntemaan Jumalan ja hänen rakkautensa. Hän pitää luomaansa elämää yllä. Kannattaa siis viipyä Jumalan sanan äärellä. Tänäkin alkaneena vuonna on hyvä ottaa Raamattu kirjahyllystä ja lukea sitä. Se neuvoo meitä elämän matkallamme.

 

Yksi opetus tähän alkuvuoteen voisi olla vaikkapa vuorisaarnasta. Oikeastaan se kattaa kaiken oleellisimman elämästämme. Jeesus opetti Jumalan huolenpidosta ja iankaikkisen elämän löytämisestä: ”Älkää murehtiko: ”Mitä me nyt syömme” tai ”mitä me juomme” tai ”mistä me saamme vaatteet? Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.”

 

Jumalan valtakunta on Jumalan seurakunta täällä maailmassa. Me tarvitsemme Jumalan lasten yhteyttä sekä sanan opetusta ja saarnaa. Niiden kautta Jumala tahtoo laskea aarteensa sydämiimme ja me saamme armosta osallisina kantaa Jumalan rauhaa sydämissämme. Se rauha on enemmän kuin tämä maailma voi meille antaa.

 

Jukka Malinen
päätoimittajaJaa artikkeli sosiaalisessa mediassa: