Siunattua hiljaista viikkoa

Oi kuule lapsi Siionin,

se koti kerran ihanin

On luona rakkaan Mestarin,

veljemme Herran Jeesuksen.

 

Hän kärsi tähden synteimme,

on yksin meidän voittomme

Tuo tuskan matka Golgatan,

on matka piinan katkeran.

 

Hänen kasvoillensa syljettiin,

häväistiin, keihäin pistettiin

Sai päähän kruunun piikikkään,

loi katseen rakkaan ystävään.

 

Tuo katse suuren rakkauden,

silmäinsä loisteen laupeuden.

Saat kaikki lapsi anteeksi,

vikasi syntis puutteesi.

 

On rinnallansa ryöväri,

on kansa joka syyttävi

Ja vaatii ristiin naulitse,

ei kansaa enää villitse.

 

Oon lailla ristin ryövärin,

vikainen hänen haavoihin

Ja tähden minun rikosten,

hän kärsi kuolon katkeran.

 

Vei kerran lapset rakkaimmat,

ja näytti heille profeetat

Oli Mooses sekä Elia,

ja ranta Kaanaan ihana.

 

Majan pyysi lapset rakentaa,

ja siihen jäädä asumaan

Se uskon oli vahvistus,

ja lupausten uudistus.

 

Saat kerran nähdä Kaanaan maan,

jos kuljet hänen seurassaan

Hän siunaa toimet maalliset,

kuin siunas jauhot viimeiset.

 

Saan päähän voiton seppeleen,

käteeni palmut uuden maan

En osaani mä vaihtais en,

oon luona silloin rakkaiden.

 

 

 

Anteri 24.07.2022

(Voidaan laulaa samalla sävelellä kuin SML 79, Oi Jeesus lähde autuuden)Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa: