Kristityn arvojärjestys – JALKA

Rauhan Sana -lehti 4/2021

 

Ajastamme kilpailevat lukuisat eri asiat. Miten meidän tulisi arvottaa niitä, jotta sekä me itse että läheisemme voisimme kaikki mahdollisimman hyvin?

 

Kuulimme vuosia sitten esimerkin kristityn arvojärjestyksestä, johon liittyy muistisääntö ”JALKA”:
Jumala – Aviopuoliso – Lapset – Kirkko – Ammatti

 

 

1. JUMALA
Jumalan tulisi aina, kaikissa elämäntilanteissa olla ykkössijalla elämässämme, niin kuin ensimmäinen käsky opettaa: [Minä olen Herra, sinun Jumalasi.] Sinulla ei saa olla muita jumalia [minun rinnallani].

Meidän tulisi kaikessa, erityisesti elämämme isoissa valintatilanteissa ja päätöksissä, kysyä Jumalan mielipidettä ja tahtoa. Hiljattain eräässä mainoksessa rohkaistiin: ”Ole oman elämäsi herra!” Kristitty ei ole oman itsensä herra, vaan hän saa antaa elämänsä elävän ja voimallisen, kaikkivaltiaan Herran johdettavaksi. Se tuo kaipaamaamme turvallisuutta ja rauhaa, myös vaikeissa tilanteissa.

Kun annamme Jumalalle oikean sijan elämässämme, muillakin asioilla on taipumusta asettua helpommin omille, Jumalan mielen mukaisille paikoilleen. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin (Matt. 6: 33).

 

2. AVIOPUOLISO
Niille, joille Jumala on avioliiton lahjan suonut, aviopuolison tulisi olla tärkein kaikista ihmissuhteista. Miestä ja vaimoa sitoo toisiinsa keskinäinen sopimus, liitto, jollaista ei ole kenenkään muun ihmisen kanssa.

 

3. LAPSET
Luomisjärjestyksen mukaisesti ensin tulee aviopuoliso ja vasta sitten lapset. Näin siitä huolimatta, että lapset tarvitsevat etenkin pieninä paljon hoivaa ja huolenpitoa. Jos lapsista tulee tärkeämpiä kuin puolisosta, jotain olennaista nyrjähtää perheessä väärään asentoon. Niille, joille Jumala on lapsia antanut, ne ovat väliaikainen tehtävä. Aviopuoliso on tarkoitettu koko elämän mittaiseksi kumppaniksi.

 

4. KIRKKO
Kirkolla on tässä yhteydessä kaksi merkitystä. Ensinnäkin sillä tarkoitetaan seurakuntayhteyttä. Pysyäksemme uskon tiellä tarvitsemme tueksemme toisia kristittyjä ja hengellisen kodin. Toiseksi jokainen kristitty on saanut Jeesukselta lähetystehtävän eli kutsun edistää evankeliumin leviämistä tavalla tai toisella. Olennaista ei ole se, kuinka paljon käymme jumalanpalveluksissa ja seuroissa tai paljonko käytämme aikaamme omaan lähetystehtäväämme. Tärkeintä on asenteemme: että seurakuntayhteys ja palveleminen olisivat itsestään selvä osa elämäämme.

 

5. AMMATTI
Jumala itse tekee työtä ja on antanut sen tehtäväksi ihmisellekin. Käytämme luonnollisesti työhön enemmän aikaa kuin kirkossa tai seuroissa istumiseen. Miksi työ sitten on listalla viimeisenä? On kyse asenteesta, ei ajasta. Saatamme joutua luopumaan työnteosta esimerkiksi sairauden takia tai voimme jäädä työttömäksi. Seurakuntayhteys ja lähetystehtävä on tarkoitettu osaksi kristityn elämää kaikissa tilanteissa ja vaiheissa.

 

 

 

Jukka ja Kristiina PaananenJaa artikkeli sosiaalisessa mediassa: