KANNANOTTO RAAMATULLISEN AVIOLIITTOKÄSITYKSEN PUOLESTA

1. Raamatun opetus avioliitosta on selkeä ja yksiselitteinen

 

Uuden testamentin opetus avioliitosta on selkeä. Avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto, joka on tarkoitettu elämän kestäväksi. (Hepr. 13: 4)

 

Homoseksuaaliset parisuhteet eivät ole Jumalan tahto. Raamattu kutsuu tällaisia suhteita synniksi. (Room. 1: 22–28)

 

Raamatusta ei löydy yhtään kohtaa, jossa suhtauduttaisiin myönteisesti tai osoitettaisiin hyväksyntää homoseksuaaliselle elämänmuodolle. Kristitty ei voi siunata syntiä. Raamatun opetus sitoo kristittyä myös tänä päivänä.

 

Homoseksuaalisen taipumuksen kanssa kipuilevat ihmiset eivät ole jollain tavoin syntisempiä kuin muut ihmiset. Olemme sitoutuneet tukemaan ja rohkaisemaan homoseksuaalisuutta kokevia kilvoittelemaan Raamatun mukaisessa elämässä.

 

Jokainen syntinen on Jumalalle rakas ja hänelle kuuluu kutsu parannukseen, syntien anteeksiantamukseen ja Jumalan armoon Kristuksen tähden.

 

 

2. Suositus menettelytavoista kirkon luopuessa Raamatun opetuksesta avioliiton suhteen

 

Olemme yksiselitteisesti ja vakaasti sitoutuneet Raamatun opetukseen avioliitosta.

 

Emme hyväksy samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteiden siunaamista emmekä tällaisessa parisuhteessa elämistä.

 

Edellytämme, että järjestöjemme työntekijät opettavat avioliitosta Raamatun mukaisesti.

 

Sanoudumme irti sellaisesta hengellisestä opetuksesta ja niistä opettajista, jotka opettavat avioliitosta Raamatun vastaisesti.

 

Tunnistamme kirkollisten toimitusten olevan sinänsä päteviä niiden toimittajasta riippumatta, jos ne on toimitettu

 

Raamatun opetuksen mukaisesti. Suosittelemme vahvasti, että Raamattuun pitäytyvät kristityt käyttävät toimituksissa sellaisia pappeja, jotka sitoutuvat Raamatun opetukseen avioliitosta.

 

 

3. Sitoutuminen vaihtoehtoisen ratkaisun löytämiseen

 

Vetoamme kirkolliskokoukseen, että se hylkäisi piispainkokouksen Raamatun sanan vastaisen esityksen avioliittokäsityksen ja -käytännön muuttamisesta.

 

Piispainkokous on esityksellään avioliittokäsityksen muuttamisesta irtautunut kirkon virallisesta Raamattuun perustuvasta avioliitto-opetuksesta, johon piispat ovat itse virassaan sitoutuneet.

 

Jos kirkko luopuu virallisesti Raamatun opetuksesta avioliittokysymyksessä, asettuu se uudella merkittävällä tavalla Raamattua vastaan uskon ja elämän ylimpänä auktoriteettina.

 

Me allekirjoittaneet sitoudumme työskentelemään sen eteen, että jokaisella kristityllä on Suomessa hengellinen koti, jossa voi hyvällä omalla tunnolla olla osallisena myös siinä tilanteessa, jos Suomen ev.lut. kirkko muuttaa avioliittokäsitystään. Tämä on välttämätöntä, jotta myös tulevat sukupolvet saavat kasvaa raamatullisen opetuksen parissa Jumalan sanaan luottaen.

 

Syntymässä olevassa uudessa kirkollisessa tilanteessa rohkaisemme uskovia välttämään konflikteja ja tarpeetonta kärjistämistä sosiaalisen median keskustelupalstoilla tai muissa kohtaamisissa. Ketään ei pidä loukata tarkoituksellisesti. Kehotamme uskovia rukoukseen ja välttämään äkillisten johtopäätösten tekemistä.

 

 

20.3.2024

 

Allekirjoittaneet:
Tom Säilä, toiminnanjohtaja, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
Sari Mäkimattila, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
Daniel Nummela, toiminnanjohtaja, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
Niilo Räsänen, varatoiminnanjohtaja, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
Lauri Vartiainen, toiminnanjohtaja, Suomen Raamattuopiston Säätiö
Petri Kortelahti, julistustyön johtaja, Suomen Raamattuopiston Säätiö
Albert Häggblom, verksamhetsledare, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
Tomas Klemets, hemlandsledare, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
Daniel Asplund, verksamhetsledare hemlandsmission, Laestadianernas Fridsföreningars Förbund
Vesa Pöyhtäri, verksamhetsledare för utlandsmission och media, Laestadianernas Fridsföreningars Förbund
Jukka Paananen, lähetysjohtaja, Lähetysyhdistys Rauhan Sana
Matti Rahja, hallituksen puheenjohtaja, Lähetysyhdistys Rauhan Sana
Eeva Pouke, toiminnanjohtaja, Uusheräys
Tuomo Lahtinen, johtokunnan varapuheenjohtaja, Uusheräys
Timo Laato, pastori, Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys
Pertti Helkkula, puheenjohtaja, Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys
Soili Haverinen, pääsihteeri, Suomen teologinen instituutti
Vesa Ollilainen, teologinen asiantuntija, Suomen teologinen instituutti
Sakari Siltala, hallituksen varapuheenjohtaja, Esikoiset ry
Eero Nieminen, tiedotus- ja julkaisutoimikunnan puheenjohtaja, Esikoiset ryJaa artikkeli sosiaalisessa mediassa: