Kristiina ja Jukka Paananen

PaanasetPaanaset työskentelevät Venäjällä toimivan evankelis-luterilaisen Inkerin kirkon lähetystyöntekijöinä ja asuvat Pietarissa. Suomessa heidän kotiseurakuntansa on Kannus. Paanaset ovat Kannuksen, Kokkolan ja Kalajoen seurakuntien nimikkolähettejä.

Jukka on koulutukseltaan metsätalousinsinööri ja lisäksi opiskellut teologiaa. Kristiina on kasvatustieteiden maisteri. Vuosina 2003-2009 he työskentelivät Venäjän länsilaidalla Kingiseppissä, Inkerin kirkkoon kuuluvassa Jaaman seurakunnassa. Jukka sai alussa diakonivihkimyksen ja hoiti seurakunnassa kirkkoherran tehtäviä. Kristiina osallistui mm. pyhäkoulu-, nuoriso-, diakonia- ja tiedotustyöhön. Paanasten tehtäviin kuului myös laitosvierailuja ja tilaisuuksia kylillä, joissa pidettiin seuroja tai pyhäkoulua ihmisten kodeissa.

Vuoden 2007 alussa Jaaman seurakunnassa aloitti työnsä paikallinen, kirkon Teologisesta Instituutista valmistunut diakoni. Syksyllä 2009 hän sai pappisvihkimyksen. Paanasten irrottautuminen Jaaman seurakunnasta alkoi jo vähän aikaisemmin. Kesällä 2008 alkaneet viisumivaikeudet estivät kokoaikaisen oleskelun Venäjällä; puolet ajasta oli asuttava Viron puolella. Sen jälkeen Inkerin kirkko tarjosi uusia tehtäviä: Jukka nimitettiin rovastikuntatyöhön, Kristiinaa pyydettiin tiedotustyöhön. Jouluna 2009 Jaaman seurakunnassa vietettiin Paanasten läksiäisiä, jonka jälkeen he muuttivat Pietariin ja jättivät vastuun seurakunnan hoitamisesta paikalliselle pastorille.

Paanaset työskentelevät Inkerin kirkon keskushallinnon tehtävissä. Jukan vastuulla on rovastikuntien taloudellinen ja toiminnallinen kehittäminen sekä ystävyysseurakuntatyön kehittäminen. Tämän lisäksi hän auttaa Pyhän Marian seurakuntaa toimittamalla jumalanpalveluksia. Pappisvihkimyksen hän sai lokakuussa 2011. Kristiina on kirkon tiedotusosastolla ja vastaa suomenkielisestä tiedotuksesta (Inkerin Kirkko –lehti, suomenkieliset verkkosivut, sosiaalinen media jne.).

Lähetysrengas: Paanasilla on Suomessa lähetysrengas, joka tukee työtä rukouksin ja taloudellisesti. Renkaassa mukana olevat saavat tietoa ja kuulumisia lähetyskentältä neljä kertaa vuodessa ystäväkirjeen kautta.Voit liittyä Paanasten lähetysrenkaaseen ottamalla yhteyttä lähettisihteereihin:

 

Yhteystiedot: Jukka Paananen   I   +7 911 986 7453   I   +358 40 533 4086   Kristiina Paananen   I   +7 911 120 7265   I   +358 400 345 567

Paanasten työn tukeminen: Tilinumero  FI71 8000 1901 1693 19   I   Saaja: Lähetysyhdistys Rauhan Sana   I   Viite: 123


Jukka ja Kristiina Paananen jatkavat syksyllä 2017 työtä kotimaassa, ks. tiedote Ajankohtaista-palstalta