Kristiina ja Jukka Paananen

Paanaset

Paanaset ovat työskennelleet Venäjällä toimivan Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyöntekijöinä vuodesta 2003 alkaen. Venäjällä asuessaan Paanaset ovat olleet Kalajoen, Kannuksen, Kokkolan ja Tornion seurakuntien nimikkolähettejä.

Jukka on koulutukseltaan metsätalousinsinööri ja lisäksi opiskellut teologiaa. Kristiina on kasvatustieteiden maisteri. Vuosina 2003–2009 he työskentelivät Venäjän länsilaidalla Kingiseppissä, Inkerin kirkkoon kuuluvassa Jaaman seurakunnassa. Jukka sai alussa diakonivihkimyksen ja hoiti seurakunnassa kirkkoherran tehtäviä. Kristiina osallistui mm. pyhäkoulu-, nuoriso-, diakonia- ja viestintätyöhön. Paanasten tehtäviin kuului myös laitosvierailuja ja tilaisuuksia kylillä, joissa pidettiin seuroja tai pyhäkoulua ihmisten kodeissa.

Vuoden 2007 alussa Jaaman seurakunnassa aloitti työnsä paikallinen, kirkon Teologisesta Instituutista valmistunut diakoni, joka syksyllä 2009 sai pappisvihkimyksen. Paanasten irrottautuminen Jaaman seurakunnasta oli kuitenkin alkanut jo aikaisemmin; kesällä 2008 alkaneet viisumivaikeudet estivät kokoaikaisen oleskelun Venäjällä ja Paanaset joutuivat olemaan osan ajasta Virossa.

Inkerin kirkko kutsui Paanaset vuonna 2009 uusiin tehtäviin kirkon keskushallintoon: Jukka nimitettiin rovastikuntatyöhön, Kristiinaa pyydettiin viestintätyöhön. Joulukuussa 2009 Paanaset muuttivat Kingiseppistä Pietariin ja jättivät vastuun Jaaman seurakunnan hoitamisesta kokonaan paikalliselle pastorille.

Inkerin kirkon keskushallinnossa Jukan vastuulla on ollut rovastikuntien talouden ja toiminnan kehittäminen sekä ystävyysseurakuntatyön koordinoiminen. Tämän lisäksi hän on auttanut Pyhän Marian seurakuntaa toimittamalla suomenkielisiä jumalanpalveluksia. Pappisvihkimyksen hän sai lokakuussa 2011. Kristiina on työskennellyt kirkon viestintäosastolla ja vastannut suomenkielisestä viestinnästä (Inkerin Kirkko –lehti, suomenkieliset verkkosivut, sosiaalinen media jne.).

Kesällä 2017 Paanaset palasivat pysyvästi kotimaahan. He aloittivat 1.9.2017 Rauhan Sanan kotimaan työntekijöinä – Jukka lähetysjohtajana, Kristiina viestintäsihteerinä – mutta jatkavat Inkerin kirkon tehtäviä 30 %:n työajalla: Jukka koordinoi ystävyysseurakuntatyötä sekä Murmanskin kirkon rakennushanketta, Kristiina on viestintäosaston tukena vastaten Inkerin Kirkko -lehden ilmestymisestä.

Lähetysrengas: Paanasilla on lähetysrengas, joka tukee työtä rukouksin ja taloudellisesti. Renkaassa mukana olevat saavat tietoa ja kuulumisia Paanasten työstä 3-4 kertaa vuodessa ystäväkirjeen kautta. Voit liittyä Paanasten lähetysrenkaaseen ottamalla heihin yhteyttä.

 

Yhteystiedot: Jukka Paananen, paananen71(at)gmail.com, +358 40 533 4086  I  Kristiina Paananen, kristiina.paananen@gmail.com, +358 400 345 567

Paanasten työn tukeminen: Tilinumero  FI71 8000 1901 1693 19   I   Saaja: Lähetysyhdistys Rauhan Sana   I   Viite: 123