Toimitus

Päätoimittaja:
Jukka Malinen  I  puh. 040 505 0016  I  jukka.malinen@evl.fi

Toimitussihteeri:
Kristiina Paananen  I  puh. 0400 345 567  I  kristiina.paananen@gmail.com

Taitto ja kuvitus:
Johanna Pöyhtäri  I  puh. 050 563 5040  I  johanna.lyrs@gmail.com

Tekninen toimitus (aineiston lähettäminen):
Leena Sinikumpu  I  lehti@lyrs.fi
Tiina Väkeväinen  I  lehti@lyrs.fi

Artikkelitoimittaja:
Jorma Aspegren I  jorma.aspegren@kolumbus.fi
Pastori Vesa Pöyhtäri  I  vpoyhtari@hotmail.com

Toimituskunta:
Kurt Hellstrand  I  puh. 045 276 0420
Mikko Himanka  I  puh. 0445 424 581  I  mikko.himanka@cou.fi
Yrjö Haapala  I  puh. 045 357 1951  I  yhaapala@gmail.com
Tapani Vähäkangas  I  puh. 0440 677 775  I  vahakangastapani@gmail.com