Aineiston lähettäminen

Lähetä tekstisi Rauhan sanassa julkaistavaksi
Rauhan Sanassa julkaistavaksi tarkoitettu materiaali lähetetään teknisen toimituksen osoitteella ilmestymiskuukautta edeltävän kuukauden alkuun mennessä, jolloin se ehtii varmasti ajoissa perille. Tilanpuutteen tai muiden syiden vuoksi voimme kuitenkin joutua lykkäämään kirjoituksen julkaisemista. Julkaisusta päättää aina lehden päätoimittaja, jolle välitetään kaikki toimitukseen saapunut materiaali alkuperäisessä muodossaan.

Ohjeita kirjoittajille
Toivomme Rauhan Sanaan kirjoittavien lähettävän aineistonsa sähköisessä muodossa sähköpostitse. Myös selkeästi kirjoitettu paperikopio käy. Faksatut sekä kirjoituskoneella ja käsin kirjoitetut tekstit joudumme kirjoittamaan uudelleen koneelle käsityönä, mikä vie paljon aikaa. Ao. ohjeiden noudattaminen nopeuttaa toimitustyötä, otamme kuitenkin kaikenlaista materiaalia vastaan.

Jos kirjoitat tietokoneella, ota myös huomioon että

  • tekstin ulkoasun tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen, muotoilut tehdään toimituksessa
  • teksti kannattaa asetella yhdelle palstalle riittävän isolla kirjasinkoolla
  • erikoisia tekstityylejä tulee välttää, parhaita ovat selkeät perusfontit (Arial, Times New Roman)
  • teksti tulisi tallettaa mieluiten tekstitiedostona tai Word-/OpenOffice-tiedostomuotoon