Rauhan Sana -lehti

RSlehti

Herätysliikkeemme yhteinen lehti, Rauhan Sana, toimii maantieteellisesti laajalle levinnyttä liikettä yhdistävänä forumina. Lehti on ilmestynyt jo vuodesta 1935 lähtien, ja sen nykyisenä päätoimittajana toimii Jukka Malinen Pyhäjoelta.

Lehti kootaan lähinnä talkooperiaatteella eri puolilla liikkeen vaikutusaluetta toimivien maallikkosaarnaajien, puhujien ja pappien sekä lukijoiden lähettämistä teksteistä. Lehdessä tiedotetaan mm. yhteisistä tapahtumista, tilaisuuksista ja ajankohtaisista asioista. 24-sivuinen Rauhan Sana ilmestyy 11 kertaa vuodessa. Palautetta lehdestä voi lähettää osoitteeseen lehti@lyrs.fi

Tilaushinnat vuonna 2020:
Pohjoismaat ja Viro: vuosikerta 42 €, lahjatilaus 22 €

Lehden tilausasioista vastaa LYRS:in toimisto
Toimituksen yhteystiedot
Aineiston lähettäminen