Leo ja Maarika Lekarkin

LekarkinPaikallisena, osa-aikaisena työntekijänä Virossa, Keilan seurakunnassa, työskentelee Leo Lekarkin. Maarika Lekarkin palvelee seurakunnassa vapaaehtoisena lastentarhanopettajan työnsä ohella. Lekarkinit asuvat Arukülassa ja heidän perheeseensä kuuluu neljä tytärtä.

Leo on koulutukseltaan diakoniatyöntekijä. Hän valmistui vuonna 2006, minkä jälkeen hänet asetettiin diakoniksi Harju-Jaanin seurakuntaan. Oman seurakuntatyönsä lisäksi hän on pitkään järjestänyt Rauhan Sanan puhujamatkoja eri seurakuntiin ja toimii näillä matkoilla sekä kuljettajana että tulkkina.

 

 

Yhteystiedot: pakase21@hot.ee

Lekarkinien työn tukeminen: Tilinumero  FI71 8000 1901 1693 19   I   Saaja: Lähetysyhdistys Rauhan Sana   I   Viite: 26