Lähetystyön historiaa

Rauhan Sanan ulkolähetystyö alkoi 1970-luvun lopulla. Ensimmäinen kohde oli Angola, jossa tuettiin vuosia Ritva Marttalan työtä. 1980-luvun alussa tuki laajeni Etiopiaan, jossa työskentelivät Leena ja Lauri Haapala. 1980-luvun loppupuolella tuettiin myös Heleena ja Heikki Hilvon työtä Taiwanilla sekä Elisa ja Samuli Murajan työtä Senegalissa. Murajat nimettiin Rauhan Sanan nimikkoläheteiksi.

Vuonna 1993 alkoi työ Virossa ja vähitellen myös Venäjällä lähettämällä sinne puhujia ja humanitaarista apua. Myös Rauhan Sanan julkaisuja vietiin runsaasti. Virolaisten säännölliset matkat Suvijuhlille alkoivat. Tarton Paavalin seurakuntaan lähetettiin työskentelemään Veikko ja Tuula Määttä.

90-luvun lopulla Rauhan Sana alkoi tukea Keski-Aasiassa tehtävää työtä ja sai siihen liittyen uuden nimikkolähetin yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa. Tässä työssä koettiin traaginen takaisku ja suuri menetys kesällä 2014, kun kokenut työntekijä murhattiin hänen juuri palattuaan kotimaan kaudelta takaisin työkentälle.

2000-luvulla työ on vahvistunut voimakkaasti. LYRS on tukenut Leo ja Maarika Lekarkinin työtä ensin Tallinnassa, sitten Harju-Jaanin seurakunnassa Raasikussa ja tätä nykyä Keilan seurakunnassa. Viron kirkon pyhäkoulutyön vahvistukseksi lähetettiin 90-luvun lopulla pääosin Itä-Viron seurakuntien alueelle Raija Hirvensalo, jonka aloittamaa työtä jatkaa tällä hetkellä Kaja Alasoo. Tarton lähellä on tuettu Äksin seurakuntaa ja sen kirkkoherrojen työtä: ensin Urmas Oraksen ja vuodesta 2010 lähtien Esa Luukkalan työtä.

LYRS on tukenut 90-luvun lopulta vuoteen 2016 saakka Kokkolan rovastikunnan tekemää työtä Venäjällä, Inkerin kirkon seurakunnissa Aunuksessa ja Vitelessä. Vitelessä työskenteli ensin Seppo Kinaret ja myöhemmin Jaakko ja Raili Haapala. Vuosina 2003-2009 LYRS osallistui sisarjärjestö LFF:n lähettämien Jukka ja Kristiina Paanasen työn tukemiseen Kingiseppissä, Jaaman seurakunnassa. Vuonna 2009 Paanaset siirtyivät kokonaan LYRS:n lähetystyöntekijöiksi ja Inkerin kirkko kutsui heidät keskushallinnon tehtäviin Pietariin. Kesällä 2017 Paanaset palasivat Suomeen ja palvelevat tällä hetkellä LYRS:n kotimaan työssä, jonka ohella he jatkavat osittain myös Inkerin kirkon tehtävissä.

Aivan uusia kohteita on tullut 2010-luvulla kaksi. Vuonna 2014 Etiopiaan raamatunkäännöstyöhön lähti Anna Vähäkangas, joka on Wycliffe Raamatunkääntäjien, Kansanlähetyksen ja LYRS:n yhteislähetti. Vuodesta 2015 lähtien on myös tuettu Jerusalemissa toimivan Machaseh-yhteisön lähimmäistyötä.

Viime vuosien työn kasvu ja laajentuminen kertoo siitä, että yhä suurempi joukko kotimaassa ottaa lähetyskäskyn vakavasti ja mieltää lähettäjän tehtävänsä: työllä on uskollisten esirukoilijoiden ja taloudellisen tukijoiden joukko.