Lähetystyö

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt.28:18-20)

Herramme antama lähetyskäsky on saanut kristittyjä liikkeelle jo kahden vuosituhannen ajan. Tähän tehtävään myös Lähetysyhdistys Rauhan Sana haluaa osallistua ja palvella siinä uskollisesti sekä kotimaassa että ulkomailla. Työtä tehdään yhteistyössä paikallisten kirkkojen ja seurakuntien kanssa kunnioittaen niiden tapoja ja perinteitä.

Ulkolähetystyön tukena on lähetystoimikunta, ja lähetystyön yhdyshenkilönä toimii Jukka Paananen.

 

Työmme ulkomailla:  Viro   I    Venäjä   I   Raamatunkäännöstyö, Etiopia   I   Machaseh-yhteisö, Israel

Työmme kotimaassa:  Toimintakalenterit   I   Paikallisyhdistykset   I   Aluevastaavat

Lue myös:   LYRS:n lähetystyön historiaa