Paanaset jatkavat työtä kotimaassa

LYRS:n hallitus on tehnyt 24.02.2017 päätöksen Jukka ja Kristiina Paanasen työsopimuksen jatkamisesta. Heidän nykyinen työkautensa Venäjällä päättyy 31.08.2017 ja uusi alkaa 01.09.2017 kotimaassa.

Heidän työajastaan 30 % tulee sisältämään Inkerin kirkon tehtäviä: Jukalla suomalaisten yhteistyökumppaneiden ja talousasioiden hoitoa, Kristiinalla suomenkielisen viestinnän tukemista (mm. Inkerin Kirkko -lehden toimittaminen).

70 % on kotimaan työtä. Jukalla tulee olemaan vastuu Rauhan Sanan ulko- ja sisälähetyksestä sekä julistus- ja rippikoulutyötä. Kristiina tulee vastaamaan Rauhan Sanan viestintään liittyvistä tehtävistä sekä osallistuu nais- ja sielunhoitotyöhön.

Paanasten Suomeen paluu tulee nostamaan yhdistyksemme kuluja. Luotamme kuitenkin, että kenttä on valmis sitoutumaan taloudellisesti evankeliumin levittämiseen myös kotimaassa. Tarvitsemme nykyistä enemmän sitoutuneita kuukausilahjoittajia työmme tueksi. Paanasten rukouskirjeen (paperisena tai sähköpostitse) voi tilata toimistolta tai Paanasilta suoraan. Yhteystiedot lehden takaosassa.

Jumala siunatkoon päätöksemme Hänen Valtakuntansa rakennukseksi!

LYRS:n hallitus