Näkemiin, Viro! – Lähetystyöntekijämme Tuula ja Veikko Määttä päättivät neljä vuotta kestäneen työskentelynsä Virossa

Määtät

Työsopimuksemme alkaa olla lopussa täällä Virossa. Lokakuussa suljemme kotimme oven Tallinnassa ja avaamme uuden oven kodissamme Raahessa. Neljä vuotta on mennyt nopeasti ja olemme kotiutuneet Viroon hyvin. Olemme oppineet täällä paljon.

Elettyämme Suomessa, Ruotsissa ja nyt Virossa huomaamme, että maat ovat hyvin samanlaisia, eikä ihmisissäkään juuri eroja ole – kaikki tarvitsevat Jumalaa ja Hänen apuaan. Ihmiset ovat ystävällisiä ja neutraaleja, mutta useimmat kohtaamamme vanhemmat ihmiset puheliaita ja aivan ihania.

Olemme tulleet siihen loppupäätelmään, että joissakin seurakunnissa on käynnissä saattohoito; maakunnissa vanhat kuolevat kohta pois, eikä nuoria ole. Voimme kyllä olla väärässäkin, ja aina on toivoa, sillä nyt on havaittavissa, että nuorempia aikuisia on tullut tilaisuuksiin. Tallinnan, Rannamöisan, Tarton ja Lääne-Nikulan seurakunnissa on nuoria ja siellä tehdään nuorisotyötä. Reinarun musiikillisesti lahjakkaat pojat ovat esimerkkejä työstä nuorten parissa. Musiikki vetää nuoria kirkon piiriin.

Jotkut maaseudun kirkkoherrat pitävät pyhäkouluja tarpeettomina, koska lapset eivät maksa kirkollisveroja ja seurakunnilla ei ole rahaa. Niinpä esimerkiksi Kaja Alasoo (ent. Teder) on omalla työsarallaan lasten parissa todellinen Jumalan lahja Viron kirkolle. Sauella, joka kuuluu Keilan seurakuntaan, olemme auttaneet Juha ja Anu Väliahoa pioneerityössä. Jumalanpalvelukset ovat siellä hyvin lämminhenkisiä ja ystävyys ylitsevuotavaa. Emme koskaan ole kuulleet seurakunnassa soraääniä.

Vankilatyö on ollut hedelmällistä ja siunattua. Olemme vierailleet myös vanhainkodeissa, katulapsikodissa, narkomaanikodeissa, kehitysvammaisten laitoksessa, alkoholistien hoitokodissa jne. Olemme myös edustaneet Lähetysyhdistys Rauhan Sanaa Viron kirkon monissa tapahtumissa. Kirjoittamamme kirja ”Paimenessa”, joka julkaistiin viroksi nimellä ”Kutsutud karjaseks”, on otettu hyvin vastaan. Ajattelemme, että meidän lähdettyämme tuo kirja jää tänne elämään ja evankelioimaan.

Meillä on ollut Jumalan väkevä ja selvä kutsu työhön. Emme itse näe miksi, emmekä näe työmme tuloksia. Kutsuja tietää ja näkee kaiken. Työ on Hänen ja Hän itse valvoo Sanaansa, jota me olemme olleet jakamassa.

Meidän molempien sydämestä jää iso, rakastava pala Viroon. Laivat kulkevat ja aina voi tulla käymään, mutta vain käymään. Kotimme on Raahessa, eikä Taivaalliseen kotiimmekaan ole enää niin pitkä matka.

Kiitämme Rauhan Sanaa ja teitä, ystävät rakkaat, esirukouksista ja taloudellisesta tuesta – siitä, että teitte nämä neljä vuotta mahdolliseksi. Työ on yhteistä. Ei ole lähtijöitä, jos lähettäjät puuttuvat. Kaikki te rukouksin ja taloudellisesti auttaneet olette olleet mukana lähetystyössä.Herra on ollut uskollinen ja Hän pitää lupauksensa. Hän on ollut kanssamme ja varjellut tähän päivään asti. Kiitos, Jeesus!

Kiittäen, siunaten ja Jumalan rauhaa toivottaen

Tuula ja Veikko Määttä

 


LYRS sekä LYRS:n lähetystyön tukijat toivottavat Jumalan suurta siunausta ja johdatusta Tuulalle ja Veikolle heidän uuteen elämänvaiheeseensa!